TD Synnex Corp (SNX)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Zysk netto w tys. USD 651 306 790 138 523 277 496 120 297 863
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 62 343 800 63 228 300 24 675 600 23 757 300 20 053 800
Marża zysku netto 1,04% 1,25% 2,12% 2,09% 1,49%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $651 306K ÷ $62 343 800K
= 1,04%


Analiza porównawcza

2022