TD Synnex Corp (SNX)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 6,87% 6,26% 5,98% 11,54% 12,20%
Marża zysku operacyjnego 2,23% 2,04% 2,33% 3,36% 3,43%
Marża zysku brutto 1,37% 1,33% 1,48% 2,85% 2,85%
Marża zysku netto 1,09% 1,04% 1,25% 2,12% 2,09%

Zwrot z inwestycji

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
Operacyjny ROA 4,37% 4,28% 2,66% 6,16% 6,96%
ROA 2,13% 2,19% 1,43% 3,89% 4,24%
Zwrot z kapitału całkowitego 11,38% 10,73% 6,20% 11,95% 12,51%
ROE 7,66% 8,12% 5,00% 12,06% 13,10%