TD Synnex Corp (SNX)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 62 343 800 63 228 300 24 675 600 23 757 300 20 053 800
Property, plant and equipment w tys. USD 421 064 966 886 609 294 569 899 571 327
Rotacja aktywów trwałych 148,06 65,39 40,50 41,69 35,10

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $62 343 800K ÷ $421 064K
= 148,06


Analiza porównawcza

2022