TD Synnex Corp (SNX)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 57 555 400 62 343 800 31 614 200 24 675 600 23 757 300
Property, plant and equipment w tys. USD 450 024 421 064 483 443 609 294 569 899
Rotacja aktywów trwałych 127,89 148,06 65,39 40,50 41,69

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $57 555 400K ÷ $450 024K
= 127,89


Analiza porównawcza

2023