TD Synnex Corp (SNX)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023/Q4
(30 lis 2023)
2023/Q3
(31 sie 2023)
2023/Q2
(31 maj 2023)
2023/Q1
(28 lut 2023)
2022/Q4
(30 lis 2022)
2022/Q3
(31 sie 2022)
2022/Q2
(31 maj 2022)
2022/Q1
(28 lut 2022)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 57 555 400 59 396 100 60 791 600 61 999 300 62 343 800 61 707 200 51 558 160 42 145 180
Property, plant and equipment w tys. USD 450 024 437 017 427 615 429 882 421 064 412 305 418 083 429 765
Rotacja aktywów trwałych 127,89 135,91 142,16 144,22 148,06 149,66 123,32 98,07

2023/Q4 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Property, plant and equipment
= $57 555 400K ÷ $450 024K
= 127,89


Analiza porównawcza

2023/Q4