TD Synnex Corp (SNX)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Rotacja zapasów 6,45 4,47 8,13 8,19 7,20
Rotacja należności 6,09 3,35 5,94 5,53 5,20
Rotacja zobowiązań 4,18 2,47 5,61 6,62 5,99
Rotacja kapitału pracującego 15,31 9,03 7,86 8,35 9,09

Średnia liczba dni

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Cykl zapasów dni 56,62 81,57 44,89 44,57 50,71
Cykl należności dni 59,95 108,86 61,49 65,99 70,17
Cykl zobowiązań dni 87,37 147,78 65,08 55,11 60,92

Długoterminowe

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Rotacja aktywów trwałych 148,06 65,39 40,50 41,69 35,10
Rotacja aktywów razem 2,10 1,14 1,83 2,03 1,75