TD Synnex Corp (SNX)

ROE

Obliczenia

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
Zysk netto w tys. USD 626 911 651 306 395 069 523 277 496 120
Kapitał własny w tys. USD 8 183 180 8 025 510 7 905 980 4 338 860 3 788 450
ROE 7,66% 8,12% 5,00% 12,06% 13,10%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $626 911K ÷ $8 183 180K
= 7,66%


Analiza porównawcza

2023