TD Synnex Corp (SNX)

ROE

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Zysk netto w tys. USD 651 306 790 138 523 277 496 120 297 863
Kapitał własny w tys. USD 8 025 510 15 812 000 4 338 860 3 788 450 3 432 070
ROE 8,12% 5,00% 12,06% 13,10% 8,68%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $651 306K ÷ $8 025 510K
= 8,12%


Analiza porównawcza

2022