TD Synnex Corp (SNX)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 62 343 800 63 228 300 24 675 600 23 757 300 20 053 800
Należności w tys. USD 10 240 100 18 858 000 4 157 120 4 295 210 3 855 500
Rotacja należności 6,09 3,35 5,94 5,53 5,20

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $62 343 800K ÷ $10 240 100K
= 6,09


Analiza porównawcza

2022