TD Synnex Corp (SNX)

Rotacja należności

Obliczenia

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 57 555 400 62 343 800 31 614 200 24 675 600 23 757 300
Należności w tys. USD 11 262 100 10 240 100 9 429 000 4 157 120 4 295 210
Rotacja należności 5,11 6,09 3,35 5,94 5,53

2023 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $57 555 400K ÷ $11 262 100K
= 5,11


Analiza porównawcza

2023