TD Synnex Corp (SNX)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 62 343 800 63 228 300 24 675 600 23 757 300 20 053 800
Aktywa razem w tys. USD 29 734 000 55 332 800 13 468 600 11 698 000 11 480 400
Rotacja aktywów razem 2,10 1,14 1,83 2,03 1,75

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $62 343 800K ÷ $29 734 000K
= 2,10


Analiza porównawcza

2022