TD Synnex Corp (SNX)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 57 555 400 62 343 800 31 614 200 24 675 600 23 757 300
Aktywa razem w tys. USD 29 412 800 29 734 000 27 666 400 13 468 600 11 698 000
Rotacja aktywów razem 1,96 2,10 1,14 1,83 2,03

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $57 555 400K ÷ $29 412 800K
= 1,96


Analiza porównawcza

2023