TD Synnex Corp (SNX)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022/Q4
(30 lis 2022)
2022/Q3
(31 sie 2022)
2022/Q2
(31 maj 2022)
2022/Q1
(28 lut 2022)
2021/Q4
(30 lis 2021)
2021/Q3
(31 sie 2021)
2021/Q2
(31 maj 2021)
2021/Q1
(28 lut 2021)
Cykl zapasów dni 56,62 49,05 48,83 53,03 81,57 48,33 43,53 42,62
Cykl należności dni 59,95 42,75 48,28 62,15 108,86 38,84 40,39 39,62
Cykl zobowiązań dni 87,37 68,98 72,49 82,02 147,78 54,33 56,80 51,94
Cykl konwersji gotówki dni 29,21 22,82 24,62 33,16 42,65 32,84 27,12 30,29

2022/Q4 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 56,62 + 59,95 – 87,37
= 29,21


Analiza porównawcza

2022/Q4