TD Synnex Corp (SNX)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023/Q4
(30 lis 2023)
2023/Q3
(31 sie 2023)
2023/Q2
(31 maj 2023)
2023/Q1
(28 lut 2023)
2022/Q4
(30 lis 2022)
2022/Q3
(31 sie 2022)
2022/Q2
(31 maj 2022)
2022/Q1
(28 lut 2022)
Cykl zapasów dni 48,67 49,17 50,06 52,63 56,62 61,47 63,63 72,68
Cykl należności dni 71,42 59,70 56,20 60,82 59,95 53,57 62,90 85,18
Cykl zobowiązań dni 90,89 82,26 77,91 81,71 87,37 86,45 94,47 112,41
Cykl konwersji gotówki dni 29,19 26,60 28,35 31,75 29,21 28,59 32,06 45,44

2023/Q4 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 48,67 + 71,42 – 90,89
= 29,19


Analiza porównawcza

2023/Q4