Oge Energy Corp. (OGE)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Rotacja zapasów 5,75 6,48 5,81 5,64 13,42 13,93 11,62 11,51
Rotacja należności 9,78 8,07 8,12 11,46 15,89 10,94 12,48 16,14
Rotacja zobowiązań 3,70 5,25 4,14 3,44 7,76 8,38 10,11 7,58
Rotacja kapitału pracującego

Średnia liczba dni

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Cykl zapasów dni 63,52 56,37 62,77 64,72 27,19 26,19 31,40 31,71
Cykl należności dni 37,30 45,25 44,95 31,84 22,97 33,37 29,24 22,61
Cykl zobowiązań dni 98,56 69,52 88,18 105,96 47,01 43,57 36,10 48,13

Długoterminowe

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Rotacja aktywów trwałych 0,32 0,32 0,28 0,26 0,37 0,37 0,35 0,35
Rotacja aktywów razem 0,27 0,26 0,22 0,20 0,29 0,29 0,29 0,28