Oge Energy Corp. (OGE)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 653 700 2 122 300 2 231 600 2 270 300 2 261 100
Aktywa razem w tys. USD 12 606 400 10 718 800 11 024 300 10 748 600 10 412 700
Rotacja aktywów razem 0,29 0,20 0,20 0,21 0,22

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 653 700K ÷ $12 606 400K
= 0,29


Analiza porównawcza

2021