Oge Energy Corp. (OGE)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 674 300 3 375 700 3 653 700 2 122 300 2 231 600
Aktywa razem w tys. USD 12 790 700 12 544 700 12 606 400 10 718 800 11 024 300
Rotacja aktywów razem 0,21 0,27 0,29 0,20 0,20

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 674 300K ÷ $12 790 700K
= 0,21


Analiza porównawcza

2023