Oge Energy Corp. (OGE)

Rotacja należności

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 653 700 2 122 300 2 231 600 2 270 300 2 261 100
Należności w tys. USD 229 900 233 500 229 400 247 200 262 900
Rotacja należności 15,89 9,09 9,73 9,18 8,60

2021 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $3 653 700K ÷ $229 900K
= 15,89


Analiza porównawcza

2021