Oge Energy Corp. (OGE)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 4 496 400 3 494 400 3 195 200 2 896 900 2 749 600
Aktywa razem w tys. USD 12 606 400 10 718 800 11 024 300 10 748 600 10 412 700
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,36 0,33 0,29 0,27 0,26

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $4 496 400K ÷ $12 606 400K
= 0,36


Analiza porównawcza

2021