Oge Energy Corp. (OGE)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 548 700 4 496 400 3 494 400 3 195 200 2 896 900
Aktywa razem w tys. USD 12 544 700 12 606 400 10 718 800 11 024 300 10 748 600
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,28 0,36 0,33 0,29 0,27

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $3 548 700K ÷ $12 544 700K
= 0,28


Analiza porównawcza

2022