Oge Energy Corp. (OGE)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 50,75% 41,77% 69,63% 64,74% 60,69%
Marża zysku operacyjnego 19,24% 14,89% -6,87% 22,60% 21,57%
Marża zysku brutto 23,38% 24,04% -14,19% 20,77% 21,92%
Marża zysku netto 19,72% 20,18% -8,18% 19,43% 18,74%

Zwrot z inwestycji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Operacyjny ROA 5,18% 4,32% -1,36% 4,57% 4,56%
ROA 5,31% 5,85% -1,62% 3,93% 3,96%
Zwrot z kapitału całkowitego 8,16% 8,35% -2,05% 8,43% 9,31%
ROE 15,08% 18,18% -4,78% 10,47% 10,62%