Oge Energy Corp. (OGE)

ROE

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 737 300 -173 700 433 600 425 500 619 000
Kapitał własny w tys. USD 4 056 300 3 631 800 4 139 500 4 005 100 3 851 100
ROE 18,18% -4,78% 10,47% 10,62% 16,07%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $737 300K ÷ $4 056 300K
= 18,18%


Analiza porównawcza

2021