Oge Energy Corp. (OGE)

ROE

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 416 800 665 700 737 300 -173 700 433 600
Kapitał własny w tys. USD 4 511 600 4 413 400 4 056 300 3 631 800 4 139 500
ROE 9,24% 15,08% 18,18% -4,78% 10,47%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $416 800K ÷ $4 511 600K
= 9,24%


Analiza porównawcza

2023