Oge Energy Corp. (OGE)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 737 300 -173 700 433 600 425 500 619 000
Aktywa razem w tys. USD 12 606 400 10 718 800 11 024 300 10 748 600 10 412 700
ROA 5,85% -1,62% 3,93% 3,96% 5,94%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $737 300K ÷ $12 606 400K
= 5,85%


Analiza porównawcza

2021