Oge Energy Corp. (OGE)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 665 700 737 300 -173 700 433 600 425 500
Aktywa razem w tys. USD 12 544 700 12 606 400 10 718 800 11 024 300 10 748 600
ROA 5,31% 5,85% -1,62% 3,93% 3,96%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $665 700K ÷ $12 544 700K
= 5,31%


Analiza porównawcza

2022