Oge Energy Corp. (OGE)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk brutto w tys. USD 473 000 789 300 878 500 -301 100 463 400
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 674 300 3 375 700 3 653 700 2 122 300 2 231 600
Marża zysku brutto 17,69% 23,38% 24,04% -14,19% 20,77%

2023 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $473 000K ÷ $2 674 300K
= 17,69%


Analiza porównawcza

2023