Oge Energy Corp. (OGE)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 789 300 878 500 -301 100 463 400 497 700
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 375 700 3 653 700 2 122 300 2 231 600 2 270 300
Marża zysku brutto 23,38% 24,04% -14,19% 20,77% 21,92%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $789 300K ÷ $3 375 700K
= 23,38%


Analiza porównawcza

2022