Oge Energy Corp. (OGE)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Zysk brutto (ttm) w tys. USD 789 300 1 138 900 1 113 100 1 149 800 878 500 553 500 498 100 488 600
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 3 375 700 3 245 100 2 838 700 2 612 400 3 653 700 3 557 800 3 395 500 3 321 600
Marża zysku brutto 23,38% 35,10% 39,21% 44,01% 24,04% 15,56% 14,67% 14,71%

2022/Q4 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto (ttm) ÷ Przychody ze sprzedaży (ttm)
= $789 300K ÷ $3 375 700K
= 23,38%


Analiza porównawcza

2022/Q4