Oge Energy Corp. (OGE)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Zysk brutto (ttm) w tys. USD 473 000 482 600 516 700 499 800 789 300 1 138 900 1 113 100 1 149 800
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 2 674 300 2 819 500 3 144 900 3 343 600 3 375 700 3 245 100 2 838 700 2 612 400
Marża zysku brutto 17,69% 17,12% 16,43% 14,95% 23,38% 35,10% 39,21% 44,01%

2023/Q4 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto (ttm) ÷ Przychody ze sprzedaży (ttm)
= $473 000K ÷ $2 674 300K
= 17,69%


Analiza porównawcza

2023/Q4