Oge Energy Corp. (OGE)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 1 713 300 1 526 100 1 477 700 1 444 700 1 377 800
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 375 700 3 653 700 2 122 300 2 231 600 2 270 300
Marża zysku ze sprzedaży brutto 50,75% 41,77% 69,63% 64,74% 60,69%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 713 300K ÷ $3 375 700K
= 50,75%


Analiza porównawcza

2022