Oge Energy Corp. (OGE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 200 88 100 0 1 100 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 58 800 618 400 225 200 41 200 63 900
Należności w tys. USD 299 700 345 000 229 900 233 500 229 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 179 200 1 802 200 1 089 600 697 400 657 900
Wskaźnik płynności szybkiej 0,30 0,58 0,42 0,40 0,45

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($200K + $58 800K + $299 700K) ÷ $1 179 200K
= 0,30


Analiza porównawcza

2023