Oge Energy Corp. (OGE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 1 100 0 94 300 14 400
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 225 200 41 200 63 900 31 500 54 600
Należności w tys. USD 229 900 233 500 229 400 247 200 262 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 089 600 697 400 657 900 869 400 950 500
Wskaźnik płynności szybkiej 0,42 0,40 0,45 0,43 0,35

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $225 200K + $229 900K) ÷ $1 089 600K
= 0,42


Analiza porównawcza

2021