Oge Energy Corp. (OGE)

Marża zysku operacyjnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 649 500 544 200 -145 800 504 300 489 600
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 375 700 3 653 700 2 122 300 2 231 600 2 270 300
Marża zysku operacyjnego 19,24% 14,89% -6,87% 22,60% 21,57%

2022 obliczenia

Marża zysku operacyjnego = Zysk operacyjny ÷ Przychody ze sprzedaży
= $649 500K ÷ $3 375 700K
= 19,24%


Analiza porównawcza

2022