Oge Energy Corp. (OGE)

Marża zysku operacyjnego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 650 200 649 500 544 200 -145 800 504 300
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 674 300 3 375 700 3 653 700 2 122 300 2 231 600
Marża zysku operacyjnego 24,31% 19,24% 14,89% -6,87% 22,60%

2023 obliczenia

Marża zysku operacyjnego = Zysk operacyjny ÷ Przychody ze sprzedaży
= $650 200K ÷ $2 674 300K
= 24,31%


Analiza porównawcza

2023