Oge Energy Corp. (OGE)

Marża zysku operacyjnego

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Zysk operacyjny (ttm) w tys. USD 649 500 638 900 605 800 578 700 544 200 623 900 597 100 593 000
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 3 375 700 3 245 100 2 838 700 2 612 400 3 653 700 3 557 800 3 395 500 3 321 600
Marża zysku operacyjnego 19,24% 19,69% 21,34% 22,15% 14,89% 17,54% 17,59% 17,85%

2022/Q4 obliczenia

Marża zysku operacyjnego = Zysk operacyjny (ttm) ÷ Przychody ze sprzedaży (ttm)
= $649 500K ÷ $3 375 700K
= 19,24%


Analiza porównawcza

2022/Q4