Oge Energy Corp. (OGE)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 340 800 613 600 428 500 430 200 557 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 802 200 1 089 600 697 400 657 900 869 400
Wskaźnik płynności bieżącej 0,74 0,56 0,61 0,65 0,64

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 340 800K ÷ $1 802 200K
= 0,74


Analiza porównawcza

2022