Oge Energy Corp. (OGE)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 340 800 1 712 800 1 703 700 657 400 613 600 627 000 484 600 502 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 802 200 1 876 000 2 125 400 1 342 800 1 089 600 993 900 911 300 1 836 500
Wskaźnik płynności bieżącej 0,74 0,91 0,80 0,49 0,56 0,63 0,53 0,27

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 340 800K ÷ $1 802 200K
= 0,74


Analiza porównawcza

2022/Q4