Oge Energy Corp. (OGE)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
EBIT w tys. USD 650 200 649 500 714 000 -145 800 618 200
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 4 340 500 3 548 700 4 496 400 3 494 400 3 195 200
Kapitał własny w tys. USD 4 511 600 4 413 400 4 056 300 3 631 800 4 139 500
Zwrot z kapitału całkowitego 7,35% 8,16% 8,35% -2,05% 8,43%

2023 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $650 200K ÷ ($4 340 500K + $4 511 600K)
= 7,35%


Analiza porównawcza

2023