Oge Energy Corp. (OGE)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
EBIT w tys. USD 714 000 -145 800 618 200 642 400 641 500
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 4 496 400 3 494 400 3 195 200 2 896 900 2 749 600
Kapitał własny w tys. USD 4 056 300 3 631 800 4 139 500 4 005 100 3 851 100
Zwrot z kapitału całkowitego 8,35% -2,05% 8,43% 9,31% 9,72%

2021 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $714 000K ÷ ($4 496 400K + $4 056 300K)
= 8,35%


Analiza porównawcza

2021