Oge Energy Corp. (OGE)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 4 496 400 3 494 400 3 195 200 2 896 900 2 749 600
Kapitał własny w tys. USD 4 056 300 3 631 800 4 139 500 4 005 100 3 851 100
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,53 0,49 0,44 0,42 0,42

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $4 496 400K ÷ ($4 496 400K + $4 056 300K)
= 0,53


Analiza porównawcza

2021