Oge Energy Corp. (OGE)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 4 340 500 3 548 700 4 496 400 3 494 400 3 195 200
Kapitał własny w tys. USD 4 511 600 4 413 400 4 056 300 3 631 800 4 139 500
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,49 0,45 0,53 0,49 0,44

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $4 340 500K ÷ ($4 340 500K + $4 511 600K)
= 0,49


Analiza porównawcza

2023