Oge Energy Corp. (OGE)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 665 700 737 300 -173 700 433 600 425 500
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 375 700 3 653 700 2 122 300 2 231 600 2 270 300
Marża zysku netto 19,72% 20,18% -8,18% 19,43% 18,74%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $665 700K ÷ $3 375 700K
= 19,72%


Analiza porównawcza

2022