Oge Energy Corp. (OGE)

Marża zysku netto

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 416 800 665 700 737 300 -173 700 433 600
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 674 300 3 375 700 3 653 700 2 122 300 2 231 600
Marża zysku netto 15,59% 19,72% 20,18% -8,18% 19,43%

2023 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $416 800K ÷ $2 674 300K
= 15,59%


Analiza porównawcza

2023