Oge Energy Corp. (OGE)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 649 500 544 200 -145 800 504 300 489 600
Aktywa razem w tys. USD 12 544 700 12 606 400 10 718 800 11 024 300 10 748 600
Operacyjny ROA 5,18% 4,32% -1,36% 4,57% 4,56%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $649 500K ÷ $12 544 700K
= 5,18%


Analiza porównawcza

2022