Oge Energy Corp. (OGE)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 650 200 649 500 544 200 -145 800 504 300
Aktywa razem w tys. USD 12 790 700 12 544 700 12 606 400 10 718 800 11 024 300
Operacyjny ROA 5,08% 5,18% 4,32% -1,36% 4,57%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $650 200K ÷ $12 790 700K
= 5,08%


Analiza porównawcza

2023