Oge Energy Corp. (OGE)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Zysk operacyjny (ttm) w tys. USD 605 800 578 700 544 200 623 900 597 100 593 000 -145 800 -236 500
Aktywa razem w tys. USD 12 838 000 13 093 600 12 606 400 12 177 500 11 899 500 11 788 700 10 718 800 10 497 600
Operacyjny ROA 4,72% 4,42% 4,32% 5,12% 5,02% 5,03% -1,36% -2,25%

2022/Q2 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny (ttm) ÷ Aktywa razem
= $605 800K ÷ $12 838 000K
= 4,72%


Analiza porównawcza

2022/Q2