Oge Energy Corp. (OGE)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 911 700 1 662 400 2 127 600 644 600 786 900
Zobowiązania handlowe w tys. USD 276 400 448 900 274 000 251 500 194 900
Rotacja zobowiązań 3,30 3,70 7,76 2,56 4,04

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $911 700K ÷ $276 400K
= 3,30


Analiza porównawcza

2023