Oge Energy Corp. (OGE)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 127 600 644 600 786 900 892 500 897 600
Zobowiązania handlowe w tys. USD 274 000 251 500 194 900 239 300 230 400
Rotacja zobowiązań 7,76 2,56 4,04 3,73 3,90

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 127 600K ÷ $274 000K
= 7,76


Analiza porównawcza

2021