Oge Energy Corp. (OGE)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 649 500 714 000 -145 800 618 200 642 400
Koszty odsetek netto w tys. USD 166 300 158 300 158 500 147 900 156 000
Wskaźnik pokrycia odsetek 3,91 4,51 -0,92 4,18 4,12

2022 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $649 500K ÷ $166 300K
= 3,91


Analiza porównawcza

2022