Oge Energy Corp. (OGE)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
EBIT (ttm) w tys. USD 649 500 680 800 688 900 695 300 714 000 709 100 656 900 646 200
Koszty odsetek netto (ttm) w tys. USD 166 300 164 200 161 500 159 000 158 300 158 400 158 700 159 600
Wskaźnik pokrycia odsetek 3,91 4,15 4,27 4,37 4,51 4,48 4,14 4,05

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT (ttm) ÷ Koszty odsetek netto (ttm)
= $649 500K ÷ $166 300K
= 3,91


Analiza porównawcza

2022/Q4