Oge Energy Corp. (OGE)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 674 300 3 375 700 3 653 700 2 122 300 2 231 600
Working capital w tys. USD -407 700 -461 400 -476 000 -268 900 -227 700
Rotacja kapitału pracującego

2023 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $2 674 300K ÷ $-407 700K
= —


Analiza porównawcza

2023