Oge Energy Corp. (OGE)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 653 700 2 122 300 2 231 600 2 270 300 2 261 100
Working capital w tys. USD -476 000 -268 900 -227 700 -312 100 -453 500
Rotacja kapitału pracującego

2021 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $3 653 700K ÷ $-476 000K
= —


Analiza porównawcza

2021