Oge Energy Corp. (OGE)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 662 400 2 127 600 644 600 786 900 892 500
Zapasy w tys. USD 289 300 158 500 152 700 136 900 184 300
Rotacja zapasów 5,75 13,42 4,22 5,75 4,84

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 662 400K ÷ $289 300K
= 5,75


Analiza porównawcza

2022