Oge Energy Corp. (OGE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 1 100 0 94 300 14 400
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 225 200 41 200 63 900 31 500 54 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 089 600 697 400 657 900 869 400 950 500
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,21 0,06 0,10 0,14 0,07

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $225 200K) ÷ $1 089 600K
= 0,21


Analiza porównawcza

2021