Oge Energy Corp. (OGE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 88 100 0 1 100 0 94 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 618 400 225 200 41 200 63 900 31 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 802 200 1 089 600 697 400 657 900 869 400
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,39 0,21 0,06 0,10 0,14

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($88 100K + $618 400K) ÷ $1 802 200K
= 0,39


Analiza porównawcza

2022