Oge Energy Corp. (OGE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 88 100 456 200 4 900 0 0 1 500 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 618 400 611 300 1 137 700 245 700 225 200 153 800 47 500 135 600
Należności w tys. USD 345 000 402 300 349 600 227 900 229 900 325 300 272 000 205 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 802 200 1 876 000 2 125 400 1 342 800 1 089 600 993 900 911 300 1 836 500
Wskaźnik płynności szybkiej 0,58 0,78 0,70 0,35 0,42 0,48 0,35 0,19

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($88 100K + $618 400K + $345 000K) ÷ $1 802 200K
= 0,58


Analiza porównawcza

2022/Q4