Oge Energy Corp. (OGE)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 4 339 000 3 994 100 3 548 700 3 548 200 3 547 600 4 497 000 4 496 400 4 495 800
Aktywa razem w tys. USD 12 604 600 12 790 300 12 544 700 12 604 000 12 838 000 13 093 600 12 606 400 12 177 500
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,34 0,31 0,28 0,28 0,28 0,34 0,36 0,37

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $4 339 000K ÷ $12 604 600K
= 0,34


Analiza porównawcza

2023/Q2