Oge Energy Corp. (OGE)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 2 674 300 2 819 500 3 144 900 3 343 600 3 375 700 3 245 100 2 838 700 2 612 400
Property, plant and equipment w tys. USD 11 301 000 11 114 000 10 939 600 10 719 700 10 546 800 10 267 800 10 118 000 9 971 300
Rotacja aktywów trwałych 0,24 0,25 0,29 0,31 0,32 0,32 0,28 0,26

2023/Q4 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Property, plant and equipment
= $2 674 300K ÷ $11 301 000K
= 0,24


Analiza porównawcza

2023/Q4