Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(27 lis 2022)
2023/Q1
(28 sie 2022)
2022/Q4
(29 maj 2022)
2022/Q3
(27 lut 2022)
2022/Q2
(28 lis 2021)
2022/Q1
(29 sie 2021)
2021/Q4
(30 maj 2021)
2021/Q3
(28 lut 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 419 400 485 300 525 000 428 600 621 900 789 700 783 500 714 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 50 700 59 900 112 900 117 000 58 800 74 800 117 800 98 000
Należności w tys. USD 508 900 449 500 447 300 430 600 423 200 401 300 366 900 375 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 918 500 780 300 699 100 612 900 693 000 650 000 618 200 590 200
Wskaźnik płynności szybkiej 1,07 1,27 1,55 1,59 1,59 1,95 2,05 2,01

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($419 400K + $50 700K + $508 900K) ÷ $918 500K
= 1,07