Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Wskaźniki zadłużenia

2023
(28 maj 2023)
2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,50 0,65 0,64 0,64 0,75
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,70 0,88 0,85 0,93 1,00
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 2,30 7,48 5,63 12,47
Wskaźnik dźwigni finansowej 4,62 11,48 8,76 19,43

Wskaźniki pokrycia

2023
(28 maj 2023)
2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
Wskaźnik pokrycia odsetek 12,30 2,69 4,45 5,43 6,80