Lamb Weston Holdings Inc (LW)

ROE

Obliczenia

2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
2018
(27 maj 2018)
Zysk netto w tys. USD 200 900 317 800 365 900 467 800 414 100
Kapitał własny w tys. USD 360 500 480 600 240 000 -4 600 -334 800
ROE 55,73% 66,13% 152,46%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $200 900K ÷ $360 500K
= 55,73%