Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
2018
(27 maj 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 098 900 3 670 900 3 792 400 3 756 500 3 423 700
Należności w tys. USD 447 300 366 900 342 100 340 100 225 900
Rotacja należności 9,16 10,01 11,09 11,05 15,16

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $4 098 900K ÷ $447 300K
= 9,16