Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Marża zysku operacyjnego

Obliczenia

2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
2018
(27 maj 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 444 400 474 800 556 900 668 400 580 100
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 098 900 3 670 900 3 792 400 3 756 500 3 423 700
Marża zysku operacyjnego 10,84% 12,93% 14,68% 17,79% 16,94%

2022 obliczenia

Marża zysku operacyjnego = Zysk operacyjny ÷ Przychody ze sprzedaży
= $444 400K ÷ $4 098 900K
= 10,84%