Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Marża zysku operacyjnego

Obliczenia

2023
(28 maj 2023)
2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 882 100 444 400 474 800 556 900 668 400
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 350 600 4 098 900 3 670 900 3 792 400 3 756 500
Marża zysku operacyjnego 16,49% 10,84% 12,93% 14,68% 17,79%

2023 obliczenia

Marża zysku operacyjnego = Zysk operacyjny ÷ Przychody ze sprzedaży
= $882 100K ÷ $5 350 600K
= 16,49%