Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2023
(28 maj 2023)
2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 350 600 4 098 900 3 670 900 3 792 400 3 756 500
Working capital w tys. USD 767 000 960 500 1 163 500 1 277 700 408 700
Rotacja kapitału pracującego 6,98 4,27 3,16 2,97 9,19

2023 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $5 350 600K ÷ $767 000K
= 6,98