Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
2018
(27 maj 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 098 900 3 670 900 3 792 400 3 756 500 3 423 700
Working capital w tys. USD 960 500 1 163 500 1 277 700 408 700 411 700
Rotacja kapitału pracującego 4,27 3,16 2,97 9,19 8,32

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $4 098 900K ÷ $960 500K
= 4,27