Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(28 maj 2023)
2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 304 800 525 000 783 500 1 364 000 12 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 166 200 112 900 117 800 109 800 110 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 360 200 699 100 618 200 1 024 900 552 800
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,35 0,91 1,46 1,44 0,22

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($304 800K + $166 200K) ÷ $1 360 200K
= 0,35