Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
2018
(27 maj 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 525 000 783 500 1 364 000 12 200 55 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 112 900 117 800 109 800 110 900 99 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 699 100 618 200 1 024 900 552 800 518 700
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,91 1,46 1,44 0,22 0,30

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($525 000K + $112 900K) ÷ $699 100K
= 0,91