Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2024/Q2
(26 lis 2023)
2024/Q1
(27 sie 2023)
2023/Q4
(28 maj 2023)
2023/Q3
(26 lut 2023)
2023/Q2
(27 lis 2022)
2023/Q1
(28 sie 2022)
2022/Q4
(29 maj 2022)
2022/Q3
(27 lut 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 78 300 163 300 304 800 675 000 419 400 485 300 525 000 428 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 82 800 84 400 166 200 105 000 50 700 59 900 112 900 117 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 617 800 1 285 400 1 360 200 817 300 918 500 780 300 699 100 612 900
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,10 0,19 0,35 0,95 0,51 0,70 0,91 0,89

2024/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($78 300K + $82 800K) ÷ $1 617 800K
= 0,10