Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(27 lis 2022)
2023/Q1
(28 sie 2022)
2022/Q4
(29 maj 2022)
2022/Q3
(27 lut 2022)
2022/Q2
(28 lis 2021)
2022/Q1
(29 sie 2021)
2021/Q4
(30 maj 2021)
2021/Q3
(28 lut 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 419 400 485 300 525 000 428 600 621 900 789 700 783 500 714 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 50 700 59 900 112 900 117 000 58 800 74 800 117 800 98 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 918 500 780 300 699 100 612 900 693 000 650 000 618 200 590 200
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,51 0,70 0,91 0,89 0,98 1,33 1,46 1,38

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($419 400K + $50 700K) ÷ $918 500K
= 0,51