Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(28 maj 2023)
2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
Cykl zapasów dni 86,81 64,18 66,02 61,32 66,07
Cykl należności dni 49,40 39,83 36,48 32,93 33,05
Cykl zobowiązań dni 59,30 44,98 46,20 30,79 38,34
Cykl konwersji gotówki dni 76,92 59,03 56,31 63,45 60,77

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 86,81 + 49,40 – 59,30
= 76,92