Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
2018
(27 maj 2018)
Cykl zapasów dni 64,18 66,02 61,32 66,07 78,86
Cykl należności dni 39,83 36,48 32,93 33,05 24,08
Cykl zobowiązań dni 44,98 46,20 30,79 38,34 36,50
Cykl konwersji gotówki dni 59,03 56,31 63,45 60,77 66,45

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 64,18 + 39,83 – 44,98
= 59,03