Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
2018
(27 maj 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 659 600 1 781 700 2 302 600 961 500 930 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 699 100 618 200 1 024 900 552 800 518 700
Wskaźnik płynności bieżącej 2,37 2,88 2,25 1,74 1,79

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 659 600K ÷ $699 100K
= 2,37