Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(28 maj 2023)
2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 127 200 1 659 600 1 781 700 2 302 600 961 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 360 200 699 100 618 200 1 024 900 552 800
Wskaźnik płynności bieżącej 1,56 2,37 2,88 2,25 1,74

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 127 200K ÷ $1 360 200K
= 1,56