Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
2018
(27 maj 2018)
EBIT w tys. USD 433 700 526 600 586 200 727 900 663 700
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 695 800 2 705 400 2 992 600 2 280 200 2 336 700
Kapitał własny w tys. USD 360 500 480 600 240 000 -4 600 -334 800
Zwrot z kapitału całkowitego 14,19% 16,53% 18,13% 31,99% 33,15%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $433 700K ÷ ($2 695 800K + $360 500K)
= 14,19%