Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(28 maj 2023)
2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
EBIT w tys. USD 1 342 700 433 700 526 600 586 200 727 900
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 248 400 2 695 800 2 705 400 2 992 600 2 280 200
Kapitał własny w tys. USD 1 411 300 360 500 480 600 240 000 -4 600
Zwrot z kapitału całkowitego 28,82% 14,19% 16,53% 18,13% 31,99%

2023 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $1 342 700K ÷ ($3 248 400K + $1 411 300K)
= 28,82%