Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
2018
(27 maj 2018)
Zysk brutto w tys. USD 272 700 408 300 478 200 620 800 554 900
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 098 900 3 670 900 3 792 400 3 756 500 3 423 700
Marża zysku brutto 6,65% 11,12% 12,61% 16,53% 16,21%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $272 700K ÷ $4 098 900K
= 6,65%