Lamb Weston Holdings Inc (LW)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2023
(28 maj 2023)
2022
(29 maj 2022)
2021
(30 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(26 maj 2019)
Zysk brutto w tys. USD 1 233 500 272 700 408 300 478 200 620 800
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 350 600 4 098 900 3 670 900 3 792 400 3 756 500
Marża zysku brutto 23,05% 6,65% 11,12% 12,61% 16,53%

2023 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 233 500K ÷ $5 350 600K
= 23,05%